Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Gózd za rok 2016
14.01.2017

14 stycznia 2017 r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie, w którym uczestniczyło 34 druhów
i druhen oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Zastępca Komendanta Miejskigo Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. Robert Gawęcki, Dowódca JRG nr 2 w Radomiu Marcin Ziomek, Dowódca JRG nr 4 w Pionkach Grzegorz Wikaliński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu Robert Prokop, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Marian Kruszewski, Członek Prezydium ZOSP RP Radom dh Tomasz Siczek, Wiceprezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goździe dh Jan Wasiak, Kmendant Gminny Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goździe dh Radosław Gugała, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego dh Stanisław Przybyś, Pracownik Urzędu Gminy Irena Serafin.

Prezes Paweł Mikołajczyk dokonał rozpoczęcia zebrania minutą ciszy za zmarłych Honorowych druhów: Tęcza Józef, Winiarski Jan. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego zebrania. Został nim dh Łukasz Tkaczyk.

Na zebraniu przedstawiono:
-sprawozdanie z działalności za rok 2016
-sprawozdanie finansowe za rok 2016
-sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
-plan działalności i plan finansowy na rok 2017

W dyskusji na temat działalności naszej jednostki głos zabrali kolejno: dh Paweł Mikołajczyk, st. bryg. Robert Gawęcki, dh Paweł Tuzinek, dh Jan Wasiak, Dowódca JRG nr 2 w Radomiu Marcin Ziomek, dh Agata Tkaczyk oraz Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit.
Dh Agata Tkaczyk podziękowała sponsorom Centrum 998 oraz radnej Powiatu Radomskiego Ewie Tkaczyk za dofinansowanie koszul strażackich wraz z dodatkami dla Dziewczęcej Drużyny MDP.
Na zebraniu zostało udzielone absolutorium zarządowi OSP Gózd.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz miłe słowa jakie padły pod adresem Zarządu i całego OSP Gózd w szczególności Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej. Będzie Nas to motywowało do jeszcze lepszej pracy :)
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
22.12.2016


Spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu
21.12.2016

Dnia 21.12 br w Różanym Gościńcu w Radomiu odbyło się Spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli druhny i druhowie z Zarządu ZOSP Oddziału Powiatowego w Radomiu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście, m.in.: ks. Krzysztof Chodowicz Powiatowy Kapelan Strażaków, dh Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski, dh Rafał Rajkowski Marszałek Zarządu Województwa Mazowieckiego, dh Konrad Frysztak Wiceprezydenta Miasta Radom, Pani Bogusława Sołśnia Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Radomiu, bryg. Paweł Frysztak Komendant Miejski PSP w Radomiu oraz wójtowie i burmistrzowie: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusz Kumięga, Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski, Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała.
Naszą Jednostkę OSP Gózd reprezentowali: Prezes dh Paweł Mikołajczyk oraz Sekretarz dh Agata Tkaczyk, jak również Zuzanna Gajewska i Amelia Krok z MDP, które pomagały podczas spotkania.
Wizyta MDP w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu
03.12.2016

W dniu 03.12 br Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Gózd wraz z opiekunami: dh Agatą Tkaczyk i dh Arturem Marczykowskim odwiedziła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Radomiu.
Młodzież miała możliwość zwiedzenia całej jednostki od dyspozytorni, po garaże i specjalistyczne warsztaty. Jak się okazało, na JRG 2 w Radomiu mieści się jedyny w Radomiu specjalistyczny warsztat ODO. Młodzież miała możliwość zobaczyć z bliska wozy strażackie oraz mogła zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponuje jednostka. Dodatkowo MDP mogła zapoznać się z typowym dniem pracy strażaka PSP.
Na zakończenie z okazji zbliżających się Mikołajek, młodzież dostała od swoich opiekunów drobny poczęstunek.
Dziękujemy oprowadzającym po jednostce funkcjonariuszom PSP za cierpliwość, miłe przywitanie i spędzony czas oraz poczucie humoru :)
IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu
27.11.2016

26 listopada 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu.
Dla Naszej Jednostki, był to szczególny dzień, ponieważ aż 3 osoby zostały wyróżnione:
- dh Paweł Mikołajczyk został członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego;
- dh Agata Tkaczyk została sekretarzem Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz delegatem na Zjazd Wojewódzki;
- dh Paweł Dziewit został delegatem na Zjazd Wojewódzki.
Podczas zjazdu wręczono odznaczenia zasłużonym druhom strażakom oraz zaprezentowano sprawozdania z działalności kończącego kadencje 2012-2016 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu.
Wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli:
• Prezes – dh Paweł Tuzinek
• V-ce Prezes – dh Mirosław Ślifirczyk
• V-ce Prezes – dh Grzegorz Zawisza
• Sekretarz – dh Marian Kruszewski
• Skarbnik – dh Tomasz Kęska
Delegaci na IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu w trakcie zebrania jednogłośnie przegłosowali wniosek nowo wybranego Prezesa dh Pawła Tuzinka, by ustępującego z funkcji Prezesa kadencji 2012-2016 dh Andrzeja Szczycha desygnować na Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gózd
15.11.2016

15 listopada 2016 odbył się odbiór techniczny, fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki MERCEDES-BENZ ATEGO, o napędzie 4x4, ze zbiornikiem wody o pojemności 4500 litrów.
Całkowita wartość zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego to: 799 992,00 zł.
Pozyskano kwotę: 608 998,00 zł
Wkład gminy: 190 994,00 zł.

Dożynki Powiatowo-Gminne Klwatka Królewska 2016
19.09.2016

18 września 2016 w Klwatce Królewskiej uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu Dożynek Powiato-Gminnych.
Od samego rana, aż do zakończenia koncertu, wraz z innymi Jednostakmi z terenu gm. Gózd, czyli: OSP Kuczki, OSP Grzmucin, OSP Klwatka Królewska, OSP Kłonówek, OSP Kiedrzyń pilnowaliśmy porządku oraz bezpieczeństwa przybyłych gości.
Dyplom uznania
16.09.2016

Otrzymaliśmy dyplom za zaangażowanie i pomoc w organizacji "Dnia Miłosierdzia".


III Powiatowe Zawody Strażaków OSP w Ratownictwie Medycznym
13.06.2016

12 czerwca 2016 roku uczestniczyliśmy w X Piknik strażackim na Borkach w Radomiu, w ramach którego odbyły się III Powiatowe Zawody Strażaków OSP w Ratownictwie Medycznym.
Po 3-letniej przerwie, ponownie wzięliśmy udział w zawodach. Poziom wyszkolenia wszystkich zawodników był bardzo wysoki.
Dziękujemy za pomoc OSP w Wierzbicy :)
Gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach oraz zwycięzcom:
OSP Cerekiew - I miejsce, OSP Wierzbica - II miejsce, Osp Skaryszew - III miejsce.
Dzień Miłosierdzia przy parafii Miłosierdzia Bożego w Goździe
29.05.2016

Nasza Jednostka brała udział w Dniu Miłosierdzia zorganizowanym przez parafialny zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego w Goździe. Zorganizowaliśmy pokaz strażacki w wykonaniu straszych druhów, jak również przez naszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Każdy z przybyłych gości, na Dzień Miłosierdzia, mógł wsiąść do samochodu, założyć umundurowanie bojowe i poczuć się jak prawdziwy strażak.
Zapraszamy na Dzień Miłosierdzia
21.05.2016

Zapraszamy na Dzień Miłosierdzia :)
Niedziela 29.05 br. od godziny 10.00.
Będziemy zbierać pieniądze na sfinansowania protezy dla naszego kolegi Łukasza.
W godzinach od 10 do 15 będzie można oddać krew i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
Będzie wiele atrakcji :) m.in.: występy zespołów oraz wokalistów, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz strażacki w wykonaniu OSP i MDP Gózd, pokaz tradycyjnej sztuki walki, ścianka wspinaczkowa, pokaz driftów.